כניסה לבית הספר.jpg

הודעות ועדכונים

לימודים בתקופת קורונה

  • כיתות ט׳-י׳ מגיעים לביה״ס בימים שני ורביעי

 

  • כיתות יא׳ - יב׳ מגיעים לביה״ס בימים ראשון,שלישי וחמישי

קישור להצהרת בריאות

הרשמה ופרטים נוספים

ניתן לפנות למזכירות ביה"ס
בין השעות 07:30-15:00

בטל' 03-7394560

תיכון רוז-מצקין

רואים אותך באמת

צור קשר

מעפילי אגוז 76 תל אביב

03-7394560