top of page

אוטובוס ההפתעות

אוטובוס ההפתעות היא תוכנית שנועדה לצ'פר את התלמידים שמתמידים בהגעה לבית הספר ולעלות את המוטיבציה לאלו שפחות .

בסוף כל חודש 10 התלמידים שהנוכחות שלהם תהיה הגבוהה ביותר, יצאו לאטרקציה!

אוטובוס.jpg

תחנה 1

אוטובוס ההפתעות יוצא לדרך! והתחנה הראשונה: Fly Box.

התלמידים הולכים לאטרקציה מטורפת שכוללת רחיפה באוויר!

bottom of page