top of page

מענים רגשיים 

בתיכון עירוני כ"ח ע"ש רוז מצקין, אנו מאמינים בגישת הפסיכופדגוגיה אשר שמה דגש על ההיבטים הרגשיים של התלמידים בתהליך הלמידה שלהם בביה"ס.

אנו מעודדים את התלמידים לקיים שיח אישי-רגשי על מנת לטפח את חוזקותיהם וכישוריהם החברתיים,  לחזק את תחושת השייכות והמוגנות הפיזית, ולקדם את תהליך העיצוב בגיל ההתבגרות המשמעותי.

לפיכך אנו מציעים מגוון מענים טיפוליים אישיים ו/או קבוצתיים המותאמים לכל תלמיד ותלמידה לאחר היכרות קצרה עימו.

לתפישתנו, תלמיד שמקדם את רווחתו האישית יוכל להיות פנוי ללמידה מיטבית.

עובדת סוציאלית בית ספרית 

  • מימוש זכויות סוציאליות

  •  קשר עם לשכות הרווחה

  • עזרה וסיוע למול גורמים מוניצפליים

  •  שיח אישי-רגשי מקדם

מדריך קידום נוער

  • ליווי תלמידים ומעקב אחר הביקור הסדיר

  • ליווי ומניעה של התנהגויות סיכוניות

טיפול באמצעות אומנות

  • פסיכותרפיסטית מוסמכת

  • שיח רגשי המתקיים באופן פרטני בחדר טיפול ייעודי

כלבנות

  • טיפול קבוצתי

  • באמצעות העבודה עם בעלי החיים התלמידים מתנסים בהתמודדות עם קשיים ומגבלות, תקשורת ובניית קשר אישי .

אמנות.jpg
bottom of page