top of page

מוזיקה

חלק מהמענים שניתנים לתלמידים בביה"ס אנו מאמינים כי מוזיקה היא כלי נהדר אשר יכול לשפר את עולמו הרגשי של כל מתבגר באשר הוא ולאפשר לו להביע את עצמו.

בביה"ס פועלת תכנית מוזיקה ייחודית המאפשרת לתלמידים לקחת חלק בשיעורי פיתוח קול ונגינה הן אישיים והן קבוצתיים במגוון כלים בהתאם לרצונם ולכישוריהם.
התלמידים מופיעים באירועי ביה"ס השוטפים וכן במסיבת הסיום.

את התכנית מלווה מורה מקצועית לפיתוח קול ומורה מקצועי לנגינה ולפיתוח קול.

מוזיקה.jpg
bottom of page