top of page

מי אנחנו?

תיכון רוז-מצקין הינו תיכון הזדמנות שנייה הממוקם בשכנות כפר שלם בתל אביב, הקולט בשעריו נערים ונערות אשר נשרו ממסגרות חינוכיות אחרות בעיר תל אביב ובערים שכנות. 

חזון בית הספר הוא להצמיח בוגרים ובוגרות המאמינים ביכולתם להשפיע על גורלם ולפרוץ כל תקרה באשר היא, להתגייס לשירות משמעותי בצבא או להתנדב למסגרת חלופית משמעותית, ולאחר מכן להיות אזרחים מיטביים בחברה הישראלית, אזרחים גאים המשכילים לכלכל את עצמם ולתרום לחברה. אנו בצוות בית הספר מאוד מאמינים בחוסן הפנימי הנרכש שמגיע עם הנתינה והתרומה לאחר. 

על מנת לממש את חזון בית הספר, אנו משקיעים משאבים רבים ומגוונים, ושואפים ליצור לתלמידים ולתלמידות אקלים ערכי, חינוכי ולימודי, המלא בכלים למיצוי הפוטנציאל האינדיווידואלי של כל תלמיד ותלמידה. 

מעבר למקצועות הלימוד וההכוונה להשגת תעודת סיום איכותית ומשמעותית, אנו משקיעים רבות בפן הטיפולי, ומעניקים לתלמידינו סיוע רגשי באמצעות צוות טיפולי נרחב הכולל שתי יועצות, עובדת סוציאלית, מטפלת באמנות, מטפל באמצעות כלבים ומורה למוזיקה ומעל לכל שיח אנושי ומכבד הרואה כל תלמיד ותלמידה כעולם ומלואו.

bottom of page