top of page

פרויקט קיט הרינג

פרויקט קיט הרינג הוא פרויקט משותף של מגמת עיצוב ומגמת צילום של בית הספר. במסגרת הפרויקט, בהנחיית סמדר ודנה. התלמידים צובעים את קירות בית הספר בציורים של האומן קיט הרינג בעלי משמעות חינוכית.

קיט - Copy.jpg
קיט4.jpg

שונים אך שווים

קיר שונים אך שווים, הקיר הראשון שנולד לפרויקט!

ואהבת לרעך כמוך

ציור על קיר כיתת תנ"ך, ואהבת לרעך כמוך.

גם המורים שלנו לתנ"ך נרתמו לצביעה!

קיט10.jpg
קיט3.jpg
קיט3.jpg

עוד חלק מהקיר...

חלק נוסף מהקיר בכיתת תנ"ך, רונן המורה צובע בשיתוף עם תלמידה.

תחילת הפרויקט

תחילת הפרויקט...שת"פ של מגמת צילום ואיפור!
צילמו: טל פירי, ליאל נתח, אלי ביטון, בן מלכה.
איפרו: ליאם מזרחי, שקד אהרוני, נויה לוי.
דוגמנים: שי לי דיגמי וליאל נתח.

עוד קצת תמונות...

קיט6.jpg
קיט7.jpg
קיט11.jpg
קיט1.jpg
קיט8.jpg
קיט9.jpg
קיט5.jpg
קיטה1.jpg
קיטה2.jpg
קיטה.jpg
bottom of page